Ay'ın yakın tarafında yerçekimsel dalgaların interferometrik sismometre dizisiyle tespit edilmesi - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Ay'ın yakın tarafında yerçekimsel dalgaların interferometrik sismometre dizisiyle tespit edilmesi - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
Sabit, düşük sıcaklık koşullarını karşılayan dört soğuk nokta bulunmuştur


Önerilen ay sismometresinin bilgisayar destekli tasarım (CAD) modeli (a) ve üstten görünümü (b) net/gfx/news/hires/2023/detect-gravitational-w

Görev zorluklarının üstesinden gelmek için teklife işten çıkarmalar da dahil edildi Donanım tasarımı makul bir şekilde 10 hassasiyete ulaşabilir−11 karekök Hertz başına m The blue disks are BOSEMs

Ay’ı Weber’in çubuk tarzı rezonans kütlesi olarak kullanan deney, desi-Hertz kütleçekim dalgalarının tespitinden yararlanıyor Ay’da atmosfer bulunmaması nedeniyle gece ve gündüz arasında önemli sıcaklık değişimleri yaşanır

Daha fazla bilgi:
Junlang Li ve diğerleri, Ay’ın yakınındaki bir interferometrik sismometre dizisi ile yerçekimi dalgasını tespit etmek, Bilim Çin Fizik, Mekanik ve Astronomi (2023) jpg" data-src="https://scx2 Onların araştırması yayınlanan dergide Bilim Çin Fizik, Mekanik ve Astronomi Ayrıca veri toplama, depolama ve işleme zorludur Bu gereksinimlere rağmen, devam eden gelişmelerin ve gelecekteki çözümlerin bu zorlukları gidermesi beklenmektedir

Sismometrelerin kurulması, desi-Hertz GW’lerin geçmesinin neden olduğu ayın şekli ve konumundaki değişiklikleri gözlemlemeyi mümkün kılacaktır

Ancak zorluklar önümüzde duruyoruzay-1

The golden boxes represent the quasimonolithic component (QMC) cages that contain the optical head; the cages are mounted on the breadboard Arka plandaki aşırı termal sismik gürültüden kaçınılamaz Bu frekans aralığı, çeşitli Hertz ve mili-Hertz’de tepe hassasiyeti sergileyen yer tabanlı dedektörler (LIGO ve diğerleri) ve devam eden uzay tabanlı antenler (LISA ve diğerleri) gibi mevcut dedektörler tarafından kapsanan GW spektrumunun boşluğunu doldurur ( 10−3 Hz), sırasıyla

Bu belge telif haklarına tabidir b-cdn The test mass is hung using a single silica fiber with three cubes attached to it Each cube has two mirrors that monitor the vertical and horizontal motions of the test mass html adresinden alınmıştır En uç senaryoda, yalnızca iki ayrı sismometre tespit iddiasında bulunabilir Ayrıca ayın izlenmesi için iki aşamalı bir sensör sistemi önerilmiştir Araştırmacılar ay yüzeyinde bir dizi küçük lazer interferometrik sismometre inşa etmeyi planlıyor Beş sismometrenin açılma düzeni aynı zamanda yerel ay yüzeyi deformasyonlarını yakalamak için dikkatli bir şekilde tasarlanmıştır ve çevredeki bölgelerdeki daha büyük deformasyonlara yönelik tahminlerde bulunabilmektedir

Deneyin tasarım ve uygulama stratejisi ana hatlarıyla belirtilmiştir 1007/s11433-023-2179-9

Science China Press tarafından sağlanmıştır


Alıntı: Ay’ın yakın tarafında bir interferometrik sismometre dizisi ile yerçekimsel dalgaların tespit edilmesi (2023, 7 Kasım), 7 Kasım 2023 tarihinde https://phys −11 M Tüm mekanik DOF’ler zayıf bir şekilde çapraz bağlanmıştır jpg" data-sub-html="Computer-aided design (CAD) model (a) and the top view (b) of the proposed lunar seismometer Ayna küplerinin hareketi eğik bir koordinat sistemi kullanılarak temsil edilir; burada r1,2,3 ve z1,2,3 ayna küpünün yer değiştirmesini temsil eder ve r1 x boyunca birim vektör org/news/2023-11-gravitational-interferometric-seismometer-array-lunar Ekip, ayın öteleme ve dönme hareketlerini izlemek için altı serbestlik derecesini (DOF) algılayan sismometreler kullanmayı planlıyor Yani önerilen tasarım, frekansı 1 Hz olan bir sinyal için ay jeolojisinin minimum titreşiminin 10 olduğunu tespit edebilir Sismometreler ile Dünya arasında güvenilir ve yüksek bant genişliğine sahip bir iletişim bağlantısı kritik öneme sahip olacaktır The upper mass and pillars are made of aluminum, and the test mass is made of fused silica Ancak sitenin seçimi, daha doğru bilgi sağlamak için gelecekteki ay misyonuna bağlıdır Üst kütle ve sütunlar alüminyumdan, test kütlesi ise erimiş silikadan yapılmıştır

Ay sismik yer değiştirmesi için interferometrik sensörler kullanılacak ve ay depremleri gibi düşük frekanslı ve yüksek DC yer değiştirme için Birmingham optik sensörü ve elektromanyetik aktüatör (BOSEM) kullanılacak Özel çalışma veya araştırma amacıyla yapılan her türlü adil işlem dışında, yazılı izin alınmadan hiçbir kısmı çoğaltılamaz The motion of the mirror cubes is represented using an oblique coordinate system, where r1,2,3 and z1,2,3 represent the displacement of the mirror cube and r1 the unit vector along x Additionally, rotation Rr1,2,3 without coupling can be indicated by the vertical motion z1,2,3 Ay’ın 0,1 ile 1 Hz arasında değişen doğal rezonans frekansı, orta kütleli kara deliklerin (IMBH’ler) birleşmesi ve nötron yıldızlarının çarpışması gibi önemli astrofizik olaylardan kaynaklanan yerçekimi dalgalarını tespit etme potansiyeline sahiptir Mavi diskler BOSEM’lerdir DOI: 10 Her küpte test kütlesinin dikey ve yatay hareketlerini izleyen iki ayna bulunur net/csz/news/tmb/2023/detect-gravitational-w b-cdn

Genel olarak, desi-Hertz yerçekimi dalgalarını (GW’ler) tespit etmek için ayda bir interferometrik sismometre dizisi inşa etme teklifi, GW fiziği araştırmalarına katkıda bulunma ve IMBH’ler gibi olayların araştırılmasını kolaylaştırma potansiyeline sahiptir Ay’ın benzersiz ortamı ve özelliklerine dayanarak evrene dair anlayışımızı ilerletebilir ve GW astronomi alanını genişletebilir Test kütlesi, kendisine üç küp iliştirilmiş tek bir silika elyafı kullanılarak asılır